Política de privacitat

A través d'aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni es cedeixen a tercers.

Per conèixer la nostra política de cookies, utilitzades per recollir informació dels usuaris, li agraim llegeixi l'apartat Política de cookies de la nostra pàgina web.

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació li informem sobre la política de protecció de dades de MOBLES SANDI SL

¿Qui és el Responsable del tractament?

Les dades de caràcter personal que es poguessin demanar directament de l'interessat seràn tractats de forma confidencial i quedarán incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de MOBLES SANDI SL

¿Com obtenim les seves dades personals?

Recollim les seves dades personals en diferents ocasions:

Cada vegada que vostè contacti directament amb nosaltres, per exemple a través de l'apartat contacte o qualsevol altre apartat en el que ompli un qüestionari de la web . o a través de les línies de atenció telefònica a cliente, per sol.licitar informació sobre els nostres productes i serveis.

Quan vostè compri o contracta directament amb nosaltres un producte o servei.

¿Quina informació podem obtenir sobre vostè?

A través dels diferents serveis i canals de contacte descrits en aquesta Política de Privacidad, es poden recollir els següents tipus de dades sobre vostè depenent de la seva relació amb el Responsable del Tractament:

Cliente i usuaris:Dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic. Dades econòmiques: nº de compte bancari / nº de tarjeta de crèdit.

¿Amb quina Finalitat tractem les seves dades personals?

Per la seva condició de usuari de la web, tractarems les seves dades personals que ens proporcioni amb la finalitat d'atendre la seva consulta que ens hagui fet i proporcionar-li informació comercial de productes i serveis de la empresa.

¿Quina és la Legitimació per el tractament de les seves dades?

Usuari: RGPD Article 6.1.a) consentiment del interessat per el tractament de les seves dades personals per a un o varis fins específics.

Client: RGPD Article 6.1. b) el tractament és necessari per a la execució de un contracte en el que el interessat és part, o per la aplicació a petició d'aquest de mides precontractuals.. RGPD Article 6.1.a) consentiment de l'interessat per el tractament de les seves dades personale per un o varis fins específics

¿Durant quant temps conservarems les seves dades?.

Les dades personals proporcionades es conservaràn durant el temps necessari per cumplir amb la finalitat per a  la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguéssin derivar de la finalitat, a més de els períodes establerts en la normativa de arxius i documentació.

¿A qui comunicarems les seves dades?.

Amb caràcter general no es comunicaràn les seves dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les que poden estar les comunicacions a organitzacions directament relacionades amb el responsable (Assessoría Fiscal, laboral i Comptable. Entitats financieres. Agència Estatal de Administració Tributària. Forces i cossos de seguretat de l'Estat, òrgans judicials, Ministeri Fiscal.

Encara que en les transmissions de dades a través de internet o desde una web no és posible garantitzar una protecció absoluta contra intrusions, ens esforcem al màxim en mantenir las mides de protecció física, electrònica i procedimental necesàries per garantitzar la protecció de la seva informació d'acord amb les exigències aplicables en matèria de protecció de dades.

Totes les seves dades ses guardan en servidors segurs (o copies físiques segures) de la nostre propietat o dels nostres encarregats del tractament i per accedir-hi i utilizar-los s'apliquen els nostres criteris i polítiques de seguretat (o altres equivalents dels nostres encarregats de tractament).

¿ Realitzem Transferències internacionals de dades?.

MOBLES SANDI SL no té previstes les transferències internacionals de dades.

¿Com mantenim protegides les seves dades?

Per garantitzar la protecció i mantenir la seguretat, integritat i disponibilitat de les seves dades, utilitzem diverses mides de seguretat.

Encara que en les transmissions de dades a través de internet o desde una web no és posible garantitzar una protecció absoluta contra intrusions, tant nosaltres com els nostres encarregats del tractament, dediquem els màxims esforços per mantenir las mides de protecció física, electrònica i procedimental amb les cuals garantitzar la protecció de les seves dades d'acord amb les exigències legals aplicables en aquesta matèria. Entre les mides que utilitzem s'inclouen les següents:

limitar l'accés a les seves datdes únicament a aquelles persones que hagin de coneixe-les en atenció a les tasques que realitzen;

com a regla general transferir en format xifrat les dades recollides ;

emmagatzemar les dades més sensibles (com les dades bancàries) només en format xifrat;

instal.lar sistemes de protecció perimetral de les infraestructures informàtiques (firewalls) per impedir accessos no autoritzats, per exemple hackers, i

monitoritzar habitualment els accesos als sistemes informàtics per detectar i detenir quasevol ús inadecuat de les dades de caràcter personal.

En aquells casos en que le hàgim facilitat (o vostè hagui escollit) una contrasenya que li permeti accedir a determinades parts de la nostre webs o de qualsevol altre portal, aplicació o servei sota el nostre control, és vostè responsable de mantenir-la en secret i de cumplir tots

els demés procedimients de seguretat que li notifiquems. No podrà compartir la seva contrasenya amb ningú.

¿Quins Drets poden ecercir els interessats?.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es realitzin per MOBLES SANDI SL

Poden exeercir els seus drets de accés, rectificació, supresió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a retirar el consentimient prestat, davant MOBLES SANDI SL. B17388224. Avda. Saragossa, 32 - 17220 - SANT FELIU DE GUIXOLS - GIRONA. O be dirigir un email a moblessandi@hotmail.com, indican l'assumpte "Protecció de dades".

A mñes, l'interessat pot dirigirse a la Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació adicional o presentar una reclamació

Panel Tool

Full Width Boxed Large Boxed Medium
No

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear